Kurumsal Dayanıklılık

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yeşil Ekonomi

İklim Ekonomisi

DEĞERLERİMİZ İLE BÜYÜYORUZ

2009
KURULUŞ YILI

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. 2009 yılında kurulmuş 2012 yılından bu yana da halka açık bir şirkettir.

VİZYON

Teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilirlik prensiplerini benimseyerek, yeşil ekonominin gelişimine katkı sağlamak en büyük hedefimizdir.

MİSYON

Çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmak için yenilikçi projeler geliştirmek, topluma ve çevreye duyarlı bir iş modeli oluşturmak temel amacımızdır.

DEĞERLER

Tüm faaliyetlerimizde çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutar, ekolojik dengeyi korumaya özen gösteririz.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.

Şirket ortaklık yapısı Ocak 2024 ayında değişmiş ve Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. olarak faaliyette bulunmak üzere esas sözleşme ve unvan değişikliği için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat etmiştir.

Gerekli izin ve yetkili organ kararları neticesinde, Lydia Holding A.Ş. bünyesinde yeşil ekonomi vizyonu ile çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltarak sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemektedir.